Apie žaidimą


Ar pažįsti aplink esančius? Tuos, kuriuos kasdien sutinki gatvėje, parduotuvėje, troleibuse...

Žaidimas „PAŽINK" - tai virtuali pažintis su žmonėmis, kuriuos atstumiame, nes nepažįstame, bijome ar nepasitikime. Jie dažnai patiria diskriminaciją dėl savo amžiaus, lyties, rasės, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos.

Žaidėjai sužinos daug įdomių faktų apie skirtingas visuomenės grupes, žmogaus teises bei nelygybę įvairiose srityse - politikoje, medicinoje, darbo rinkoje ir kitose. Tikimės, kad žaidimas prisidės mažinant diskriminaciją ir ugdant visiems atvirą visuomenę. 

Žaidimas sukurtas įgyvendinant projektą „C.A.F.E.: keisk požiūrį - siek lygybės", kurį finansavo Europos Komisija pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013) ir LR valstybė.